Project 29 (1991-Present)

IMG_2261

Project 29 (1991-Present):

The two main goals of Project 29 are:

  • Design and built an experimental 29-stringed đàn tranh with a register of six octaves, a much richer palette of tone colours and a greater range of dynamic levels
  • Create a set of original works displaying new playing techniques for this new instrument

Between 1991 and 2018, Đặng Kim Hiền designed and built four versions of 29-stringed đàn tranh: DT29 Version 1 (1991), DT29 Version 1A (2011-2013), DT29 Version 2 (2013-2014), and DT29 Version 3 (2016-2018).

Original compositions for 29-stringed đàn tranh by Đặng Kim Hiền:

Meditation on a Birdsong (2011-2015): This composition is a meditation on the life journey of a pair of songbirds. The four movements (A Pair of Songbirds, A Gathering of the Flock, Chaotic Flight, and In the Meditating Sanctuary) symbolically use the images of the stages of life of a pair of songbirds to describe the creative and destructive cycles of life above the everlasting serenity of the void (original source). This composition is based on approximately 400 musical motives. Many of these motives are melodic, rhythmic, or onomatopoeic representations of bird calls that the composer has collected over the years.

Published score: Meditation on a Birdsong (3rd edition (2020), available from the National Library of Australia)

Music of Inner Mind (2015-2020): A set of twelve works for 29-stringed đàn tranh solo.

Published score: Spiritual Initiation (2017) : the first work of the Music of Inner Mind

Đề Án 29 (Từ năm 1991 đến ngày nay):

Hai mục đích của Đề Án 29 là:

  • Thiết kế và đóng những đàn tranh 29 dây có âm vực rộng (6 bát độ), âm luợng lớn, âm sắc đẹp (với âm vực trung và cao giữ được chất kim thánh thót trong trẻo của đàn tranh cổ truyền), và độ ngân của âm thanh dài hơn để phát triển kỹ thuật hoa mỹ luyến láy của truyền thống Việt lên một tầm mức mới. Về hình thức, tất cả các thế hệ đàn tranh 29 dây đều giữ nguyên kiểu dáng đàn tranh cổ truyền ở mức độ vĩ mô. Những thay đổi thiết kế bên trong và bên ngoài đàn đều ở mức độ vi mô, và được thực hiện sau một quá trình nghiên cứu và thể nghiệm lâu dài.
  • Sáng tác một hệ bài bản mới tận dụng những khả năng của đàn tranh 29 dây. Trong những sáng tác này, một số kỹ thuật diễn tấu mới sẽ được thể nghiệm và vận dụng.

Từ năm 1991 đến năm 2018, Đặng Kim Hiền đã thiết kế và đóng 4 thế hệ đàn tranh 29 dây như sau: DT29 thế hệ 1 (1991), DT29 thế hệ 1A (2011-2013), DT29 thế hệ 2 (2013-2014), và DT29 thế hệ 3 (2016-2018)

Các sáng tác soạn cho đàn tranh 29 dây của Đặng Kim Hiền:

Tổ khúc Tiếng Chim Tỉnh Thức (2011-2015): Tổ khúc này gồm có 4 bài đàn (hay 4 chương) mang tên: Trống Mái, Họp Bầy, Táo Tác và Ẩn Thiền. Nếu đàn liên tục hết 4 bài thì thời lượng của toàn bộ tổ khúc là hơn 28 phút. Về mặt ý nghiã, tổ khúc này mượn hành trình của một đôi chim từ những cảnh sống rộn ràng về chốn an bình để chuyên chở trong dòng âm thanh lý hợp tan của cõi nhân sinh và sự bình lặng muôn đời của chân tâm.

Bài đàn Tiếng Chim Tỉnh Thức (Ấn bản thứ 3 (xuất bản năm 2020), lưu trữ tại Thư Viện Quốc Gia Australia)

12 bài Tâm Nhạc (2015 -2020): gồm các bài Khai Tâm, Luyện Tâm, Tịnh Tâm, Định Tâm, Thanh Tâm, Từ Tâm, Nhất Tâm, Chân Tâm I, II, III, IV và V.

Tâm Nhạc khai mở một thế giới âm thanh êm dịu cho tiếng đàn tranh Việt Nam. Mỗi khúc nhạc là một không gian riêng biệt giúp thân tâm được an tĩnh trước những biến động của cuộc đời.

Bài đàn Khai Tâm (Ấn bản thứ 1, Sonic Gallery Publications xuất bản năm 2020 tại Australia):

4 bài Tĩnh Nhạc (2017-2020): gồm các bài Tĩnh Niệm, Tĩnh Không, Tĩnh Âm và Tĩnh Hành.

9 bài Thiền Nhạc (2018 đến ngày nay): gồm các bài Nắng Thiền, Gió Thiền, Lửa Thiền, Sóng Thiền, Hoa Thiền, Trúc Thiền, Chuông Thiền, Ý Thiền, và Hương Thiền.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s