Dang Kim Hien


Dang Kim Hien is a composer, performer and educator. She is a vocalist and multi-instrumentalist, specialising in Vietnamese strings and percussion. She holds a National Gold Medal for Excellence in Vietnamese Zither Performance and a National Award for Traditional Vocal Performance. She taught at the Department of Traditional Music of the Conservatory of Music in Saigon (Vietnam) between 1980 and 1994. Since migrating to Australia in late 1994, she has been active in performing Vietnamese music and creating cross-cultural music. She has collaborated with Australian composers and performers in creating various cross-cultural works. She has performed extensively to present her original works on international platforms. Her compositions and performances have been released on Move Records and Sonic Gallery.


Ðặng Kim Hiền là nhà soạn nhạc và giáo dục âm nhạc chuyên về nhạc truyền thống Việt Nam và nhạc đương đại. Chị sử dụng nhiều nhạc khí Việt Nam thuộc bộ dây và bộ gõ, và nắm vững kỹ thuật thanh nhạc của các truyền thống nhạc Việt. Chị là giảng viên đàn tranh tại Nhạc Viện Sài Gòn từ năm 1980 đến năm 1994. Tại hải ngoại, chị tiếp tục công việc truyền bá âm nhạc Việt Nam và soạn những tấu khúc nhạc đương đại. Các tác phẩm của chị được phát hành trong các CD của Move Records và Sonic Gallery . Tiểu sử, hoạt động, và tác phẩm của chị được ghi nhận trong các từ điển âm nhạc như Oxford Companion to Australian Music, Currency Companion to Music and Dance in Australia, International Who’s Who in Music (Classical and Light Classical, 17th edition) và International Who’s Who in Classical Music (18th edition).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s